Ga naar de inhoud
Open your hands if you want to be held.

Rumi

Heling van je innerlijke kind: 'De helende driehoek'

In heling van je innerlijke kind werken we met de tekort ervaring van aandacht/warmte/nabijheid en gedragen worden door je ouders en opvoeders.

We maken een opstelling vader-moeder-kind en creëren zo ‘de helende driehoek’. Dit doen we door de goed genoeg zijnde vader en moeder neer te zetten in de ruimte en jou een veilige bedding te geven waarin je helemaal mag zakken en al je emotionele gewaarwordingen mag doorvoelen en uiten.

In deze veilige ruimte mag jij onderzoeken en vragen wat je innerlijk kind nodig heeft.

Wij als facilitators zijn er om jou alsnog te geven wat jij gemist hebt in je kindertijd.

Op deze manier vervangen we oude emotionele imprints  door nieuwe corrigerende imprints, waardoor je vrijer emotioneel, seksueel en relationeel kan gaan functioneren.

Voor wie?

Je voelt een onverzadigbaar groot verlangen om gekoesterd te worden.

Je merkt dat een liefdesrelatie geen evidentie voor je is.

Contact maken is moeilijk voor jou.

Je voelt je slachtoffer.

Je hebt onverwerkte emoties naar je ouders toe.

Je bent bang voor een intieme relatie.

Je voelt je onrustig of geblokkeerd.

Je bent te verwachtend in relaties.

Je hebt weinig zelfvertrouwen.

Wat brengt het je?

Meer innerlijke rust en meer vrijheid, meer vertrouwen, meer ruimte en comfort in jezelf en in je (liefdes) relaties.

Hoe gaan we te werk?

We zijn met twee om je innerlijk kind te begeleiden in een warme geborgen sfeer. Na een inleidend gesprek en een meditatie ga jij in de rol van kind en wij in de rol van goed genoege moeder en vader.

Zo zetten we de driehoek “moeder-vader-kind” neer in een opstelling. Vervolgens leggen we de link naar je ouders en je vroegere opvoedingsklimaat en werken we mogelijks met een situatie die je zelf aangeeft als belangrijk op dit moment.

Als facilitators volgen we jouw ritme waardoor je in alle veiligheid en op jouw tempo het verloop van de sessie bepaalt.

We werken met positieve affirmaties, met eventuele aanrakingen en positie in de ruimte van moeder-vader-kind. We creëren een bedding waarin je helemaal mag zakken en je kwetsbaarheid kan toelaten. Alle emoties zijn welkom.

In de opstelling gaan we naar een correctieve emotionele beleving en laten die dan integreren in je celgeheugen. Door deze nieuwe programmatie in je systeem worden vroegkinderlijke trauma’s geheeld.

De sessie kan twee of drie uur duren en eindigt wanneer je innerlijke signalen dit aangeven. We voorzien voldoende ruimte en ook een afrondingsgesprek om weer de overgang te maken naar “het gewone leven”.

Staf Van Pelt en Frederike Verhorst verzorgen samen deze sessie.

Je bijdrage

€240/ sessie

Indien je financieel krap zit en dit je zou beletten om een afspraak te maken, dan is overleg mogelijk om een korting te krijgen.

Contact gegevens

Geremtestraat 6
3220 Holsbeek
+32 495 89 31 88
info@frederikeverhorst.be

Socials

Nieuwsbrief

 Copyright 2022 || Frederike Verhorst || Foto’s Joris Bruyninckx en Peter Cockx